031.918.6008  ARS 1번 일산캠퍼스  2번 덕양캠퍼스

French Baking & Barista Institute

   
 
덕양캠퍼스
2022년 12월 케익데코레이션 취득과정(실기)(화,목 12/13~)
모집중
2022년 12월 13일
2023년 03월 21일
19시 00분 ~ 22시 00분 
20

 

 

 

 

   

#덕양제과제빵 #은평제과제빵 #화정제과제빵 #원당제과제빵 #삼송제과제빵 #지축제과제빵